Μαθητεία – ΕΠΑΛ: Υψηλό ποσοστό τοποθετήσεων σε δεσμευμένες θέσεις στην Αιτωλοακαρνανία

Στατιστικά στοιχεία τοποθετήσεων μαθητευομένων για την Γ’ Φάση Μαθητείας ΕΠΑΛ στην Δυτική Ελλάδα
Με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων αποφοίτων σε θέσεις προσφερόμενες από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις για το Μεταλυκειακό Έτος – Μαθητεία ΕΠΑΛ 2018-2019 στην Δυτική Ελλάδα, παρατηρούνται στοιχεία ενθαρρυντικά για τον θεσμό.

Ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων υπερβαίνει σημαντικά τον αντίστοιχο της περυσινής χρονιάς. Εφέτος επίσης, παρατηρείται ένα αρκετά υψηλό ποσοστό τοποθετήσεων σε δεσμευμένες θέσεις (49%) επί των συνολικών τοποθετήσεων, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι ο ένας στους δύο μαθητευόμενους εκπαιδεύεται και εργάζεται σε θέση που προσφέρθηκε από ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, για τον συγκεκριμένο μαθητευόμενο ή την συγκεκριμένη μαθητευόμενη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αιτωλοακαρνανία το ποσοστό τοποθετήσεων σε δεσμευμένες θέσεις φτάνει στο 68%.

Στο γράφημα που ακολουθούν οπτικοποιούνται τα αντίστοιχα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία τόσο συγκεντρωτικά, όσο και για την κάθε μία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

μαθητεία