Δύο σημαντικά έργα 3 εκατ. ευρώ δημοπρατεί η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου

Με την δημοπράτηση δύο πολύ σημαντικών έργων ξεκινά τη νέα χρονιά η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου. Πρόκειται για την «Ολοκλήρωση ύδρευσης Ευηνοχωρίου», προϋπολογισμού 1.300.000€ και την «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης-τηλελέγχου τηλεχειρισμού για τη ελαχιστοποίηση των διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου», προϋπολογισμού 1.700.000€, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι διαγωνισμοί είναι ανηρτημένοι στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με συστημικούς αριθμούς 80076 και 69695 αντίστοιχα.

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων επιτυγχάνεται η ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές και διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της ελαχιστοποίησης των διαρροών, της 24ώρης παρακολούθησης της ποιότητας του αντλούμενου νερού και της αντικατάστασης των ακατάλληλων υλικών του υφιστάμενου, γηρασμένου δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Ευηνοχωρίου.

“H αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης και των προσφερόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜ είναι μια διαρκής προσπάθεια και προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα” αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Γ. Κοντογιάννης.