Σταθερά “παγωμένα” τα έσοδα των δήμων στην επόμενη θητεία

Δείτε τις κατονομές για τους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας την περίοδο 2020 - 2023

Την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) των ετών 2020 έως και 2023 αφορά η αριθμ. 18248/13.3.2019 Εγκύκλιος που απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών σε όλους στους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

Από τους Πίνακες που απέστειλε ο Υπουργός, ξεχωρίζουν αυτοί που αποτυπώνουν την «κατανομή εκτιμώμενων επιχορηγήσεων και αποδόσεων προς τους Δήμους/Περιφέρειες μέσω του προϋπολογισμού του ΥΠΕΣ για τις ανάγκες κατάρτισης του ΜΠΔΣ». Σε αυτούς, με απλά λόγια, φαίνονται τα χρήματα από τους ΚΑΠ για κάθε Δήμο και κάθε Περιφέρεια τα τέσσερα επόμενα έτη, κατανομή ενδεικτική και μη δεσμευτική μεν, αλλά χρήσιμη π.χ. στους αυτοδιοικητικούς υποψηφίους ενόψει των προεκλογικών μαχών.

Υπενθυμίζεται ότι «η Χώρα έχει δεσμευθεί στην υλοποίηση συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για την περίοδο 2019-2022, οι οποίοι προβλέπουν την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας». Έτσι γίνεται εμφανές πως οι επιχορηγήσεις των ΟΤΑ θα είναι σταθερά “παγωμένες” σε όλη τη διάρκεια της θητείας των νέων Αιρετών.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
________  ΣΥΝΟΛΟ 2020 ΣΥΝΟΛΟ 2021 ΣΥΝΟΛΟ 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2023
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17.084.613,99 – 17.019.694,50 – 17.028.286,78 – 17.028.286,78
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 3.562.757,96 – 3.549.219,90 – 3.551.011,70 – 3.551.011,70
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3.858.025,02 – 3.843.364,99 – 3.845.305,29 – 3.845.305,29
ΘΕΡΜΟΥ 1.819.171,91 – 1.812.259,27 – 1.813.174,18 – 1.813.174,18
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.743.338,53 – 6.717.714,65 – 6.721.106,04 – 6.721.106,04
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 6.632.259,15 – 6.607.057,36 – 6.610.392,89 – 6.610.392,89
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 2.249.811,49 – 2.241.262,48 – 2.242.393,97 – 2.242.393,97

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 2020 ΣΥΝΟΛΟ 2021 ΣΥΝΟΛΟ 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2023
53.877.159,06 – 54.412.858,26 – 54.341.956,90 – 54.341.956,90