Πλατυγιάλι : Η Περιφέρεια αρμόδια για έργα αξιοποίησης λέει το Υπ. Ανάπτυξης

Δεν έχει υποβληθεί πρόταση έργου που να αφορά στην αξιοποίηση μτου λιμανιού στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας. Αυτή την απάντηση δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος. Ωστόσο το αξιοσημείωτο στην απάντησή του είναι πως ο Γ.Γ. του Υπουργείο δείχνει ως αρμόδιο φορέα για την ένταξη κάποιου έργου που να αφορά το Πλατυγιάλι την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα εμπόδια για την αξιοποίηση του λιμανιού είναι η οδική σύνδεσή του και οι μελέτες για τη σύνδεσή του με την Ιόνια Οδό είναι πλέον ώριμες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει κινητοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των έργων, ούτε το Υπουργείο Υποδομών, ούτε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στην παρούσα πάντως συγκυρία -έστω θεωρητικά- το Πλατυγιάλι διεκδικεί -όπως και άλλα λιμάνια της χώρας- να φιλοξενήσει την επένδυση της Next.e.go στην Ελλάδα για την κατασκευή εργοστασίου ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αναλυτικά η απάντηση του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων:
Όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν έχει υποβληθεί πρόταση έργου που να αφορά στην αξιοποίηση μτου λιμανιού στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε πως για την ένταξη νέου έργου απαιτείται η υποβολή πρότασης από τον αρμόδιο φορέα, εν προκειμένω από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά την ένταξη νέου έργου στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αυτή υποβάλλεται από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης (Υπουργεία, Περιφέρειες) μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-ΠΔΕ και αξιολογείται με βάση την ισχύουσα, κατά το έτος σύνταξης, εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, η πρόταση υποβάλλεται από τον φορέα πρότασης στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, η οποία αφού αξιολογήσει τη συμβατότητα με τους στόχους του Προγράμματος και το κανονιστικό πλαίσιο, εκδίδει τη σχετική πρόσκληση και απόφαση ένταξης πράξης του έργου.

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
Δημήτρης Σκάλκος