Αγγαρεία… το μήνυμα του Δήμου Αγρινίου για την απογραφή

H απογραφή ξεκίνησε εδώ και μερικές ημέρες, αλλά τώρα ο Δήμος Αγρινίου θυμήθηκε μόλις δύο ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτοαπογραφής να στείλει το δικό του μήνυμα

Όχι βέβαια πως επηρεάζει κάπου το όποιο μήνυμα, γιατί η δημογραφική κάμψη είναι δεδομένη σε όλη τη χώρα. Αφού έχασε την ευκαιρία ο Δήμος Αγρινίου να εμφανίσει στην προηγούμενη απογραφή πληθυσμό πάνω από 100.000 που θα τον έβαζε σε άλλη κατηγορία χρηματοδοτήσεων κτλ τώρα είναι αργά…

Όσοι όμως παρακολουθήσουν το σποτ του Δήμου Αγρινίου για την απογραφή, σίγουρα θα εφησυχάσουν… Λέγεται λοιπόν στο σποτ ότι στην απογραφή του 2001 ο πληθυσμός του Δήμου Αγρινίου ήταν 42.390 πολίτες και στην απογραφή του 2011 92.608. Δεν διευκρινίζεται όμως πουθενά ότι η απογραφή του 2001 αφορούσε τον καποδιστριακό Δήμο, δηλαδή μόνο την πόλη, ενώ η απογραφή του 2011 τον καλλικρατικό Δήμο, δηλαδή τη σχεδόν μισή Αιτωλοακαρνανία. Δημιουργείται έτσι η αίσθηση ότι τη δεκαετία 2001-2011 σημειώθηκε κάποια δημογραφική έκρηξη… Ενώ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.

Δυστυχώς αυτά είναι τα αποτελέσματα ότι κάτι, εν προκειμένω, το μήνυμα για την απογραφή αντιμετωπίζεται ως αγγαρεία…